HERBARIUM
Bukkebeinurt
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Ononis arvensis

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt ved Kurefjorden i Rygge kommune, på Viker og Ørekroken i Hvaler kommune.


Dato:
1 juli 2022
14 juni 2014
30 juli 2011
18 juni 2005