HERBARIUM
Bruskmelde
Les mer om bruskmelde i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Atriplex glabriuscula

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Søndre Sandøy i Hvaler kommune.

Dato: 29 august 2008