HERBARIUM
Bruntelg
 
 
Familie: Stortelgfamilien
 
Latinsk Navn: Dryopteris expansa var. willeana

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet på Gjøra i Sunndal kommune.

Dato: 22 juli 2009