HERBARIUM
Brunmyrak
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Rhynchospora fusca

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt vd Kolbjørnviksjøen i Rakkestad kommune.

Dato: 25 juni 2008