HERBARIUM
Brønnkarse
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Rorippa palustris

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt ved Kykkelsrud i Askim kommune.
De 2 siste ble funnet i Sarpsborg

Dato:
22 september 2007
18 august 2005