HERBARIUM
Broddbergknapp
 
Familie: Bergknappfamilien
 
Latinsk Navn: Sedum rupestre

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet på Jeløya i Moss kommune

Dato:
13 juli 2021
24 juni 2005
6 juli 2006