EditRegion6
HERBARIUM
Breimyrull
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Eriophorum latifolium

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune, i Trømberg fjella og i Marker kommune.

Dato:
2 juli 2016
29 juni 2013
25 juni 2006