HERBARIUM
Brearve
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Cerastium cerastoides

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sissihøa, i Vinstradalen og ved Brattfonnhøa i Oppdal kommune.

Dato:
3 august 2014
21 juli 2006
2 august 2005.