HERBARIUM
Bråtestorkenebb
 
 
Familie: Storkenebbfamilien
 
Latinsk Navn: Geranium bohemicum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Marker kommune.

Dato: 2 juli 2016