HERBARIUM
Bråtestarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex pilulifera

Diverse opplysninger:

De to første bildene her er tatt nord på Jeløya i Moss kommune.
Det siste er tatt ved Bøensetra i Aremark kommune.

Dato:
26 mai 2007
27 mai 2007