HERBARIUM
Botngras
 
Familie: Klokkefamilien
 
Latinsk Navn: Lobelia dortmanna

Diverse opplysninger:

Denne planten ble funnet i Kløsa i Rakkestad kommune, og ved Prestebakke i Halden kommune.

Dato:
28 juni 2018
10 august 2006