HERBARIUM
Bønnevikke
 
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Vicia faba

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato: 14 oktober 2011