HERBARIUM
Blokkebær (skinntryte)
 
Familie: Lyngfamilien
 
Latinsk Navn: Vacinium uliginosum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune, i Oppdal kommune.

Dato:
22 mai 2023
19 juli 2022
18 april 2020
18 juli 2015
25 mai 2003
30 september 2009
13 september 2007