HERBARIUM
Blodstorkenebb
 
Familie: Storkenebbfamilien
 
Latinsk Navn: Geranium sanguineum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø i Hvaler kommune, i Kråkerøy kommune og Mærrapanna i Onsøy.

Dato:
23 juni 2021
23 juni 2019
27 mai 2017
13 juni 2012
4 juni 2011
29.05.2010
22 mai 2008
14 august 2009
3 juni 2006