HERBARIUM
Blodkløver
 
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Trifolium incarnatum

Diverse opplysninger:

Dissse bildene er tatt i Tingvoll kommune og i Oslo kommune.

Dato:
25 juli 2014
3 oktober 2013