HERBARIUM
Blodkløver
 
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Trifolium incarnatum

Diverse opplysninger:

Dissse bildene er tatt i Tingvoll kommune, Sarpsborg kommune og i Oslo kommune.

Dato:
16 september 2021
25 juli 2014
3 oktober 2013