HERBARIUM
Bleikvier
 
Familie: Vierfamilien
 
Latinsk Navn: Salix hastata

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene ble tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Det siste bildet ble tatt på Kongsvoll.

Dato:
14 juli 2007
10 juli 2005