HERBARIUM
Bleikrublom
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Draba oxycarpa

Diverse opplysninger:

Disse ble fotografert i Vinstradalen og ved Nordre Knutshø i Oppdal kommune.
Det siste bildet er tatt på Svalbard.

Dato:
13 juli 2013
10 Juli 2005
18 juli 2010