HERBARIUM
Bleikmyrklegg
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Pedicularis lapponica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato:
14 juli 2023
9 Juli 2003