HERBARIUM
Bleikfiol
 
Familie: Fiolfamilien
 
Latinsk Navn: Viola persicifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sandstangen i Trøgstad kommune.

Dato: 6 juni 2007