HERBARIUM
Blankstorkenebb
 
Familie: Storkenebbfamilien
 
Latinsk Navn: Geranium lucidum

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Saltholmen i Saltnes i Rygge kommune, og ved Alby på Jeløya.

Dato:
9 juni 2019
30 mai 2006