HERBARIUM
Blankmispel
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Cotoneaster lucidus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt nord på Jeløya i Moss kommune.
Det siste bildet er fra undersiden av bladene.

Dato: 20 mai 2006