HERBARIUM
Blankbakkestjerne
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Erigeron acer ssp. politus

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet ved Nestavollan og Kongsvoll i Oppdal kommune.

Dato:
1 august 2021
17 juli 2002