HERBARIUM
Blærestarr

Les mer om blærerot i Den virtuelle floraen

 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex rhynchophysa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oslo kommune.

Dato: 9 juli 2009