HERBARIUM
Bladfaks
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Bromopsis inermis

Diverse opplysninger:

De første bildene er tatt ved Vang i Hamar kommune.
Det siste er tatt ved Håby i Hvaler kommune.

Dato:
17 juni 2007
07 juni 2008