HERBARIUM
Blåstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex flacca

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Sauholmen i Utgårdskilen, Brattestø og Spjær i Hvaler kommune.

Dato:
02 juni 2022
17 juni 2017
3 juni 2007
14 mai 2006
27 mai 2006.