HERBARIUM
Blåmelde
 
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Chenopodium glaucum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato:
11 september 2020
10 oktober 2011