HERBARIUM
Blålyng
 
Familie: Lyngfamilien
 
Latinsk Navn: Phyllodoce caerulea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune.

Dato:
14 juli 2023
15 august 2020
22 juli 2015
18 juli 2012
10 juli 2005
7 juli 2003