HERBARIUM
Blålusern
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Medicago sativa

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato:
17 juli 2021
8 august 2006