HERBARIUM
Blåkoll
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Prunella vulgaris

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt i på Fagerhaug i Oppdal kommune.
De 2 siste er tatt i Harehjellen i Sarpsborg kommune. Er nok en litt atypisk variant. Hovedstengelen har mest sannsynlig knekt.
Den hvite er fotografert på Viker i Hvaler kommune.

Dato:
30 juli 2011
9 juli 2002
25 juli 2010
30 august 2009