HERBARIUM
Blåklokke
Les mer om blåklokke i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Klokkefamilien
 
Latinsk Navn: Campanula rotundifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Grimsdalen i Folldal kommune, hvit blåklokke er fotografert på Fagerhaug i Oppdal kommune.
De andre er tatt i Oppdal i august måned, i Vinstradalen i Oppdal kommuneog på Prestebakke i Halden kommune.

Dato:
4 juli 2023
18 juli 2019
27 juni 2018
17 juli 2015
28 juli 2014
23 juli 2008
13 juli 2009
15 juli 2007