HERBARIUM
Blåhegg
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Amelanchier spicata

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Fredriksten Festning i Halden kommune.

Dato: 2 mai 2007