HERBARIUM
Blåbringebær
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rubus caesius

Diverse opplysninger:

Disse bildene er funnet ved Røds Bruk på Kråkerøy i Fredrikstad kommune.

Dato: 8 oktober 2007