HERBARIUM
Blåbær
 
Familie: Lyngfamilien
 
Latinsk Navn: Vaccinium myrtillus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune, og på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
14 august 2023
26 august 2022
3 september 2020
17 juli 2014
4 juni 2011
28 mai 2007
9 mai 2003
6 september 2003