HERBARIUM
Bjørk
 
Familie: Bjørkefamilien
 
Latinsk Navn: Betula pubescens

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Sørlendet i Røros kommune, og fra Kråkerøy i Fredrikstad kommune.

Dato:
7 mai 2011
19 juli 2006