HERBARIUM
Bitterbergknapp
 
Familie: Bergknappfamilien
 
Latinsk Navn: Sedum acre

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Hvaler kommune, og på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
8 juni 2014
20 juni 2012
20 juni 2011
13 juni 2004
24 juni 2005

'