HERBARIUM
Bergstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex rupestris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato:
18 juli 2020
14 juli 2007