HERBARIUM
Bergskrinneblom
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Arabis hirsuta

Diverse opplysninger:

Bildene har blitt tatt i Sarpsborg og i Halden kommune.

Dato:
22 mai 2023
27 april 2007
5 mai 2005