HERBARIUM
Bergperikum
 
Familie: Perikumfamilien
 
Latinsk Navn: Hyperikum montanum

Diverse opplysninger:

Bildet ble tatt i Skjeberg i Sarpsborg kommune.

Dato: 6 Juli 2005