HERBARIUM
Bergmjølke
 
Familie: Mjølkefamilien
 
Latinsk Navn: Epilobium collinum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Gyl i Tingvoll kommune.

Dato: 5 juli 2007