HERBARIUM
Bergkvein
Les mer om bergkvein i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Agrostis vinealis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato: 26 juni 2009