HERBARIUM
Bergasal
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Sorbus rupicola

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya og på øya Bile i Moss kommune,.

Dato:
6 juni 2010
7 juni 2007