HERBARIUM
Berberis
 
Familie: Berberisfamilien
 
Latinsk Navn: Berberis vulgaris

Diverse opplysninger:

Alle disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
26 mai 2023
8 juni 2005
3 august 2007