HERBARIUM
Bekkestjerneblom
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Stellaria alsine

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i på Kalnes i Sarpsborg kommune, og på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato:
13 juli 2022
26 mai 2005