HERBARIUM
Bekkekarse
 
Familie: Korsblomsfamilient
 
Latinsk Navn: Cardamine amara

Diverse opplysninger:

Bildene er tatt ved
Soli Brug og Visterflo i Sarpsborg kommune.

Dato:
23 mai 2023
22.mai 2004 og
27 mai 2005