HERBARIUM
Bekkeblom
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Caltha palustris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sandeford kommune, Sarpsborg kommune ved Soli Brug, Alby på Jeløya og på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
23 mai 2023
16 mai 2021
1 mai 2009
14 juni 2010
Mai 2005
19 juni 2009