HERBARIUM
Beitemarikåpe
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Alchemilla monticola

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune og på Søndre Sandøy i Hvaler kommune.

Dato:
21 mai 2016
13 juli 2009