HERBARIUM
Ballastsiv
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Juncus tenuis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Torsnes i Fredrikstad kommune.
Det første fra Nes Herregård.

Dato:
15 juni 2013
2 august 2006