HERBARIUM
Bakkestarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex ericetorum

Diverse opplysninger:

Dette starret ble fotografert i Rygge kommune. Blandt annet på Danmarksøya, samt på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
8 mai 2021
20 april 2016
1 juni 2010
11 mai 2005