HERBARIUM
Bakkemynte
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Acinos arvensis

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt på Lønset i Oppdal kommune.
Det siste ble fFunnet på Hvaler.
Dato:
5 juli 2007
3 juli 2005