HERBARIUM
Bakkeforglemmegei
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Myosotis ramosissima

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Fredriksten Festning i Halden kommune, ved Alby på Jeløya i Moss kommune og på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
6 mai 2020
27 mai 2017
14 april 2012
2 mai 2007